organisaties

Gaat uw organisatie ook naar BINNEN?

Ook organisaties functioneren beter als ze nu en dan naar binnen gaan. Door middel van begeleide reflectie kunnen wij uw organisatie meer in contact brengen met de wensen van partners en klanten. Medewerkers gaan meer werken vanuit hun passie en de contacten op de werkvloer verdiepen.

Teambuilding kan zoveel meer zijn dan naar een wok-restaurant gaan of paintballen. Stel je voor dat je op zo’n dag elkaar werkelijk veel beter leert kennen. Dat je bewustzijn krijgt over elkaars wensen voor groei en dat werknemers daardoor elkaar echt gaan inspireren en van elkaar gaan leren.

Ook studiedagen en begeleiden van veranderingstrajecten kunnen wij ondersteunen met begeleide reflectie en vaardigheden training. Onze ervaring in het bedrijfsleven varieert enorm. We hebben trainingen gegeven aan managers van verschillende banken. Veel scholen zijn geholpen om de transformatie te maken naar nieuwe leer-werk vormen. Zorginstellingen zijn door ons ondersteund bij trajecten voor kwaliteitsverbetering.

Interesse? Top! BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om vrijblijvend te brainstormen over maatwerk.

jaaropleiding

Ik ga naar BINNEN door: de jaaropleiding.

De jaaropleiding is een groot cadeau aan jezelf. Je besluit dat je het waard bent om echt in jezelf te investeren. Je gaat het beste uit jezelf en je leven halen.

Samen stemmen we de opleiding af op jouw individuele wensen. We verlichten elk hoekje van jouw leven en je persoonlijkheid. We inventariseren waar je blij mee bent. Maar ook waar je je (nog) ontevreden, verdwaald, verdrietig, angstig of boos over voelt. Als we geheel helder hebben waar je nu staat en hoe jij je leven, met alles er op en er aan ervaart, dan gaan we ontdekken waar je heen wilt.

We gaan op zoek naar al jouw wensen en verlangens. We zoeken naar het ideale plaatje. Hoe zou jouw leven er uit moeten zien om 100% tevreden met je leven en jezelf te kunnen zijn? Wat voor werk doe je? Hoe verlopen jouw relaties? Je geeft je leven zo vorm dat je er zelf blij van wordt.

Jij wil toch ook het beste uit jezelf en jouw leven halen? Dat kan gewoon. Nieuwsgierig? Bel dan nu met Shrinath van Praag op 06-16485768 om vrijblijvend te onderzoeken hoe dat voor jou zou werken.

En dan gaan we samen op weg.

We maken een routekaart, een stappenplan. Samen gaan we bouwen en ontdekken welke vaardigheden je nodig hebt. Die gaan we trainen. Denk bijvoorbeeld aan presentatietraining, hoe presenteer jij jezelf aan anderen? Je leert op te komen voor jezelf zonder anderen te schaden (assertief te zijn). Ook leer je feedback te geven zonder de ander aan te vallen. En als je toch in conflicten belandt, hoe ga je daar dan mee om? Je leert om te gaan met stress? Wat geeft je energie en waar lekt je energie weg? Je leert modellen gebruiken, en je gaat oefenen, eerst in de veilige omgeving van de opleiding en dan in de praktijk. Elke week kun je opnieuw evalueren en bijschaven, net zo lang tot het je lukt.

Word weer kapitein van je eigen leven

Door middel van begeleide reflectie ga je steeds beter zien wat wat wezenlijk is voor jou. Hierdoor krijg je veel meer focus in je leven. Je leert gericht te kiezen en daardoor ga je je leven inrichten op een manier die je blij en vervuld maakt.

Soms krijgt het bouwen de vorm van werken aan je innerlijk. Welke mentale processen belemmeren jou in je vrijheid, je geluksbeleving? Hoe houd je jezelf tegen met je denken? We gaan ook op zoek naar inzichten die kunnen dienen als houvast, als richtingaanwijzers die je helpen om in je dagelijkse leven op koers te blijven.

Het mooie van de opleiding is de intensiviteit en de duur. Je kunt steeds het geleerde trachten toe te passen in je dagelijks leven. Lukt dat je (nog) niet dan kunnen we samen onderzoeken waar dat aan ligt. Samen zoeken we net zo lang door tot we de tools hebben die voor je werken..

Er zijn geen beperkingen voor deelname. Er is geen probleem te groot. Geen uitdaging onmogelijk. De uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd in dit leven zijn nooit groter dan jij. Ze zijn ook niet kleiner dan jij. Als je denkt dat je de uitdaging die voor je ligt niet aan kan,  betekent dat, dat jij je eigen kracht niet kent. Ook is het leven nooit tegen je. Elke uitdaging is er om jou te helpen om je Zelf te leren kennen en vrij te worden. Soms mag je jezelf wel trakteren op hulp en ondersteuning. Samen verlichten wij jouw leven.

Interesse? Top! BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

coaching/individuele begeleiding

Ik ga naar BINNEN door: coaching/individuele begeleiding.

Ik, Shrinath, ben te boeken voor coaching/individuele begeleiding. Een sessie duurt minimaal 1,5 uur maar kan uitlopen tot een dagdeel. Bij het boeken kijken we eerst naar de vorm. Gaan we samen wandelen of zitten? Waar laten we het plaats vinden. Het kan de vorm aannemen van een gesprek en soms zullen we gebruik maken van begeleide reflectie of opstellingstechnieken.

Door middel van begeleide reflectie help ik mensen om hun eigen kracht weer te ervaren. Je krijgt weer een heldere focus zodat de dingen die je graag wilt verwezenlijken in je leven ook waarheid worden.

De kern is altijd verlichting vinden. Je gaat  naar ‘Binnen’ en maakt contact met je eigen wijsheid. Je inzichten maak je praktisch toepasbaar in je dagelijkse leven. Ik help je om praktische vaardigheden aan te leren en daarmee te oefenen zodat je effectiever en blijer wordt in je dagelijkse leven. Interesse? Doe er iets mee. BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

sharing

Ik ga naar BINNEN door: sharing

Sharing is een dialoogtechniek. Je leert om open en eerlijk te praten over wat jou raakt. Jouw eigen wijsheid breng je tot expressie en je laat je inspireren door de wijsheid van anderen. Wij zijn gewend geraakt om met elkaar te praten in discussie of debatvorm. Dan gaan de gesprekken constant heen en weer, het zogenaamde pingpongen, ping, pong, ping, pong. Meestal denken mensen al weer aan wat ze zelf terug gaan zeggen terwijl de ander nog aan het praten is, waardoor ze al niet echt meer luisteren. Vaak leidt dat zelfs tot in de rede vallen. Daarbij komt dat hetgeen wat je gezegd hebt door de ander vaak ook gelijk wordt beoordeeld. (Daar ben ik het volstrekt niet mee eens…enz)

Bij sharing geeft iedereen volledige aandacht aan degene die spreekt. Je spreekt je eigen waarheid over een bepaald onderwerp zonder op de ander te reageren. Deze techniek brengt veel rust in de communicatie en helpt mensen vaak om beter uit hun woorden te komen. Ook dit is een manier om naar ‘Binnen’ te gaan. Deze meditatieve manier van praten zorgt er voor dat er veel wijsheid wordt uitgewisseld. Elke dag bij BINNEN kent een of meerdere sharing momenten. Wil je dit ook wel eens ervaren? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

opstellingen

Ik ga naar BINNEN door: (familie) opstellingen

Regisseer de film van je leven door een opstelling te doen. Bij een opstelling helpen mensen jou, om een situatie uit jouw leven in de ruimte vorm te geven. Vervolgens laten we de opstelling als een soort film tot leven komen. Jij bent de regisseur en gaat ontdekken hoe jouw relaties werken. Je krijgt verbazingwekkende nieuwe inzichten in je relaties en de patronen die zijn ontstaan. Je kunt deze techniek dus gebruiken om helderheid te krijgen over relaties op het werk en in de privésfeer. Vervolgens kun je die dan ook daadwerkelijk verbeteren.

Waar komt de techniek vandaan?

Bert Hellinger herintroduceerde het maken van een familieopstelling in Europa. Hij kwam als Europeaan in aanraking met deze werkwijze in Zuid-Afrika. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Hiermee kun je de niet direct zichtbare relaties en de knelpunten daartussen herkennen, erkennen en zo mogelijk wegnemen.

Degene die het vraagstuk inbrengt kiest voor de hoofdrolspelers van zijn film, andere deelnemers als ‘representant’. Vaak zijn dit familieleden of werkcollega’s van degene die het vraagstuk inbrengt . De uitvoerende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers.

Er ontstaat zo een tableau vivant. Dit laat de achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. De representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de deelnemer en/of de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie. Zo kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Vaak ervaren mensen dat door een opstelling iets in hen zelf verandert, waarna ook  hun relaties ten positieve veranderen. Wil jij ook zo’n bijzondere ervaring? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

the work

Ik ga naar BINNEN door: The Work of Byron Kathie

Je kunt niet altijd kiezen wat je overkomt in dit leven. Wel kun je kiezen hoe je hier op reageert. Als je meestroomt met wat er gebeurt voel je je energiek en prettig. Als je tegen de stroom inzwemt met je denken begint het lijden. Dan komt het verdriet, de frustratie en de boosheid. The Work stopt vechten tegen de realiteit en daar wordt je heel veel vrijer en blijer van. Het is een techniek om je denken te onderzoeken. Byron Kathie, de bedenkster van deze techniek zegt: “Als je denken in strijd is met de realiteit dan ontstaat er pijn. Vechten met de realiteit is als proberen om een kat te laten blaffen. Het heeft geen zin. Als je vecht tegen de realiteit dan verlies je. Maar alleen in 100% van alle gevallen.”

Door ons denken te onderzoeken, kunnen wij ruimte creëren in ons anders vaak starre denken. Bepaalde denkpatronen of denkgewoontes waar we al jaren lang last van hebben, kunnen transformeren in minuten.

The Work laat je ervaren dat je ook andere dingen kan denken, die soms even waar zijn of zelfs meer waar. Dan wordt het moeilijk om nog de oude vastgeroeste denkpatronen vol te houden. Ruimte en vrijheid komen zelf naar je toe. Ook naar ‘Binnen’ gaan door middel van The Work? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

yoga

Ik ga naar BINNEN door: yoga

Yoga betekent eenheid. Yoga is niet alleen fysieke oefeningen doen. Alles wat je verlichting, bevrijding en verbondenheid brengt is yoga.

Shrinath van Praag, oprichter van BINNEN, zegt: “Ik beoefen nu zo’n 30 jaar actief yoga. Hierdoor kan ik alle verhalen en wijsheden, die heiligen en mystici van allerlei verschillende stromingen met ons hebben gedeeld, goed uitleggen en beschikbaar maken. Daarnaast beheers ik verschillende fysieke yogastijlen. Ik maak bijvoorbeeld graag gebruik van een serie oefeningen die door Shivananda is ontwikkeld. Yoga is een verzamelnaam voor alle oefeningen die je helpen om meer eenheid te ervaren. Yoga kan dus de vorm aannemen van fysieke poses, maar ook vormen van contemplatie en meditatie kunnen yoga zijn.

Als je je werk en al je dagelijkse bezigheden maakt tot een oefening in onzelfzuchtige dienstverlening  maak je ook daar yoga van.  Eigenlijk kun je stellen dat je met het juiste bewustzijn je hele leven tot yoga kan maken. In ieder geval ervaar ik mijn eigen leven zo. Alles wat ik doe en meemaak probeer ik te bekijken in het licht van hoe het mij kan helpen groeien en ontwikkelen. Hoe het mij dichter bij Verlichting kan brengen. De programma’s bij BINNEN zijn ook vanuit die visie vorm gegeven. Ze zijn bedoeld om jou te helpen een overkoepelend bewustzijn te ontwikkelen waardoor jij in je dagelijks leven steeds minder strijd en steeds meer eenheid zal gaan ervaren. Wil je een keer yoga uitproberen? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

meditatie

Ik ga naar BINNEN door: meditatie.

Ken jezelf door meditatie. Meditatie is het naar binnen richten van je aandacht. Daar is niets zweverigs aan. Je bent juist eerder een wetenschapper. Het doel is om je Zelf te leren kennen. Je ontdekt hoe de sfeer van je denken is. Je ervaart hoe die gedachten je gevoel beïnvloeden en hoe dat voelbaar wordt in je lichaam.

Daaronder maakt je contact met de diepste laag van je zijn: Ongevormd bewustzijn, de pure getuige, puur zijn. Dan ervaar je diepe vrede en liefde. Door regelmatig te mediteren veranker je jezelf steeds meer in die staat. Je komt tot rust. Leert om te focussen. En voelt je meer verbonden met jezelf en de wereld waarin je leeft. Wil je ook leren mediteren? Doe er iets mee. BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

Tijdens een meditatie dag bij BINNEN leer je mediteren op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld mediteren via ontspanningsoefeningen. Ook de adem kan centraal staan in meditatie. Meer fysieke vormen bestaan ook, zoals wandelmeditatie, dansmeditatie of yoga. Muziek en visualisatie kunnen ook heel erg helpen om in meditatieve staten te komen.

Na deze dag kun je zelf thuis aan de slag met meditatie. Je krijgt ook een cd mee naar huis met meditatieoefeningen. En je zal zeker uitgerust en opgeladen zijn aan het einde van deze dag. Dus wat let je, kom jezelf leren kennen en doe mee met de meditatie themadag. Of wil je liever individuele lessen krijgen? Ook dat kan. BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.

begeleide reflectie

Ik ga naar BINNEN door: begeleide reflectie.

Verlicht jezelf door middel van begeleide reflectie. Deze techniek is uniek voor BINNEN. Het is focus geven aan je leven op een meditatieve manier.

Hoe werkt het? Je maakt het jezelf gemakkelijk, je kan liggen of zitten, net wat jij prettig vindt. Dan wordt er , speciaal voor dit doel ontwikkelde, muziek opgezet.  Vervolgens wordt je geholpen om je aandacht naar binnen te richten en te ontspannen. Dan krijg je directe vragen voorgeschoteld, vragen die je helpen om eens diep na te denken en te voelen over een bepaald thema. Je kunt tijdens of na de begeleide reflectie opschrijven welke belangrijke inzichten je hebt gehad. Je zal verbaasd  staan over hoeveel helderheid en wijsheid je zal vinden in jezelf.

Overigens stoppen we daar niet bij BINNEN. Daarna is er sharing om wijsheid met elkaar uit te wisselen. Vaak wordt je hier opnieuw door geïnspireerd en vallen er weer puzzelstukjes op hun plek.

Vervolgens zet je de inzichten om in praktisch werkbare stappen in je dagelijkse leven. Begeleide reflectie wordt dan pas echt waardevol, als het je helpt om in je dagelijkse bezigheden meer focus, kracht en blijdschap te ervaren. Is dat wat je wil?

Kom dan naar BINNEN en verlicht jezelf met begeleide reflectie. Waar wacht je nog op? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou. Of lees eens de pagina: ‘jaaropleiding‘ en ontdek of dat wellicht iets voor jou is.

wie zijn Binnen

Wie begeleiden de programma’s?

Shrinath van Praag helpt jou naar BINNEN. Hij weet als geen ander jou te helpen bij innerlijke reflectieprocessen waardoor jij werkelijk helder krijgt wat je voelt en denkt over wat er in jouw leven speelt. De juiste mensen staan echter klaar om in te springen als wij dat willen.

Shrinath is gespecialiseerd in het werken met begeleide reflectie. Al 25 jaar is hij actief als meditatietrainer en yogadocent. Daarnaast heeft hij 20 jaar lang gewerkt als vaardighedentrainer in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Hij kan The Work inzetten als techniek en ook voor systemisch opstellingenwerk draait hij zijn hand niet om.

Daar waar echter specifieke talenten nodig zijn, die Shrinath niet in zijn rugzak heeft, zullen wij gastdocenten uitnodigen om ons te ondersteunen.

Floor Nelissen zal soms ondersteunen met Zhineng Qigong. Of mocht die specifieke vraag ontstaan met massage of coaching. Wil je meer weten over het werk van Floor Nelissen bezoek www.allesisgoed.nl