Scholen

De school van de toekomst is een lerende organisatie.

“Een traditionele beheersmatige organisatie voldoet niet meer in de huidige wereld omdat zij niet de flexibiliteit heeft om op de veranderende omgeving in te spelen.”

Peter Senge (The Fifth Discipline. The art and practise of the learning organization)

Een lerende organisatie is in staat om snel op veranderingen in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Willen wij de leerlingen blijven bereiken in een wereld van sociale media, waar kennis voor het oprapen ligt op het internet, dan zullen wij die leerling actief moeten betrekken bij het leren. De tijd van zendende docenten is voorbij. Elke willekeurige leerling die half in slaap viel tijdens een les zal kunnen uitleggen waar hij dezelfde kennis kan vinden, korter en meer to-the-point aangeboden, vaak ondersteund met inspirerend visueel materiaal. Geen docent is opgewassen tegen het internet. Samenwerkend leren is het antwoord!

Interesse? Lees meer…