Ik ga naar BINNEN door: (familie) opstellingen

Regisseer de film van je leven door een opstelling te doen. Bij een opstelling helpen mensen jou, om een situatie uit jouw leven in de ruimte vorm te geven. Vervolgens laten we de opstelling als een soort film tot leven komen. Jij bent de regisseur en gaat ontdekken hoe jouw relaties werken. Je krijgt verbazingwekkende nieuwe inzichten in je relaties en de patronen die zijn ontstaan. Je kunt deze techniek dus gebruiken om helderheid te krijgen over relaties op het werk en in de privésfeer. Vervolgens kun je die dan ook daadwerkelijk verbeteren.

Waar komt de techniek vandaan?

Bert Hellinger herintroduceerde het maken van een familieopstelling in Europa. Hij kwam als Europeaan in aanraking met deze werkwijze in Zuid-Afrika. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Hiermee kun je de niet direct zichtbare relaties en de knelpunten daartussen herkennen, erkennen en zo mogelijk wegnemen.

Degene die het vraagstuk inbrengt kiest voor de hoofdrolspelers van zijn film, andere deelnemers als ‘representant’. Vaak zijn dit familieleden of werkcollega’s van degene die het vraagstuk inbrengt . De uitvoerende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers.

Er ontstaat zo een tableau vivant. Dit laat de achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. De representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de deelnemer en/of de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie. Zo kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Vaak ervaren mensen dat door een opstelling iets in hen zelf verandert, waarna ook  hun relaties ten positieve veranderen. Wil jij ook zo’n bijzondere ervaring? BEL of MAIL Shrinath om een afspraak te maken of om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor jou.